Fabrika'dan Haberler

Tasarım Fabrikası'nın yeni etkinlikleri ve duyuruları için takipte kalın.

Tasarım Fabrikası

Tasarım Fabrikası'nın amacı; üniversitemizde tasarım, mühendislik, bilişim, sosyal-idari bilimler ve diğer ilgili alanlarda çalışan araştırmacıların ve öğrencilerin, disiplinler arası takımlar oluşturarak, sanayi ile etkileşim ve işbirliği halinde yeni ürünler geliştirmesinin sağlanmasıdır. Merkez, ilgili tüm birimlerin ortak olarak kullanabileceği bir “Hızlı Prototipleme ve Ürün Geliştirme” altyapısını bünyesinde barındıracak, ilgili iç ve dış paydaşların eğitim, araştırma-geliştirme, uygulama ve teknoloji transferi amaçlı kullanımlarına açacaktır. Öncelikli hedefi öğrencilerin disiplinler arası takımlar halinde yürüttükleri tasarım projeleri için gerekli mekânsal ve cihaz altyapısının sağlanmasıdır. Ayrıca, merkez altyapısı kullanılarak, akademik birimlerde ve merkezlerde üretilen bilginin ürüne/prototipe dönüştürülmesi, ticarileşmesi amaçlanmaktadır.

Eğitim

Tasarım Fabrikası bünyesinde, disiplinlerarası ekiplerin yenilikçi ürün fikirleri ve prototipleri geliştirmesi amacıyle eğitim etkinlikleri düzenlenir.

Araştırma

Tasarım, teknoloji ve yenilikçilik alanlarında en güncel teknolojinin sunduğu imalat yöntemleri kullanılarak uygulamalı araştırma projeleri yürütülür ve geliştirilir.

Altyapı

Teknolojinin sunduğu en yeni ürün geliştirme ve prototipleme yöntemleri, üniversitemizde faaliyet göstermekte olan ilgili birimlerin hizmetine sunulur.

Sponsorlar

Yeniliği ve teknolojiyi arayışımızda, tecrübeleri ve bütün heyecanlarıyla yanımızda olan destekçilerimize... Teşekkürler


İlk Adımlar

Ocak 2015

Tasarım Fabrikası, Kalkınma Bakanlığı'nın desteklediği bir proje kapsamında kuruldu. Çeşitli disiplinlerden gelen akademisyenlerin katılımıyla gerekli teknik altyapının sağlanabilmesi için ilk faaliyetlerine başladı.

Eylül 2015

Disiplinlerarası Tasarım Stüdyosu, Tasarım Fabrikası'nın ODTÜ öğrencileriyle tanıştırılacağı ilk etkinlik olarak organize edildi. 3 hafta süren çalışmalar sonunda Tasarım Fabrikası'nın ilk prototipleri üretildi.

Ocak 2016

Daha geniş kapsamlı organize edilen 2. Disiplinlerarası Tasarım Stüdyosu, sanayi ve teknoloji kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin Tasarım Fabrikası fikriyle buluşturulmasını sağladı.

Bugün

Tasarım Fabirkası yenilikçi, ortak çalışma anlayışına dayanan tasarım ve problem çözme anlayışının ortaya çıkardığı eşsiz deneyimleri bilimin bütün paydaşlarına ulaştırabilmek için yeni projeler hazırlıyor.... ODTÜ Tasarım Fabrikası’nın yenilikçi bilimsel etkinlikleri; Disiplinlerarası Tasarım Stüdyosu ile edindiği deneyimler, güçlü akademik ekibi, altyapısı ve sanayi paydaşlarının desteği ile gelişerek devam edecek.