Author Archives: wwwtdi

sdr

ODTÜ Teknoloji Transfer Ofisinden Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Semineri

ODTÜ Teknoloji Transfer Ofisi fikri sınai haklar ve sözleşme yönetimi program yöneticisi Avukat İdil Buse Kök ile uzmanlar Yusuf Dudu ve Ceren Aslan tarafından DTS-4 öğrencilerine fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Ve Ticarileşme konulu seminer verildi. Seminerde fikri ve sınai haklar, fikir ve sanat eserleri, sınai mülkiyet hakları, marka, buluş, patent, faydalı model ve tasarım konularında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca bu yıl yürürlüğe giren 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu hakkında da katılımcılara bilgi verildi ve yeni kanun ile ticarileşme ve patent süreçlerindeki yenilikler katılımcılarla paylaşıldı. Endüstrinin getirdiği problemlere yenilikçi bakış açılarıyla çözümler üreten öğrenciler için çok faydalı bilgiler içeren seminer, ilgiyle izlendi.

Oussama-Khatib

Prof. Oussama Khatib Tasarım Fabrikasını Ziyaret Etti

Stanford Üniversitesi Bilgisayar Bilimi profesörlerinden Oussama Khatib 22 Mart 2017 Çarşamba günü ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümünde vereceği OCEAN ONE: A ROBOTIC AVATAR FOR OCEANIC DISCOVERY başlıklı seminer öncesinde Tasarım Fabrikasını ziyaret etti. Robotik konusunda yaptığı çok önemli çalışmalarla tanınan profesörün semineri saat 14:00-15:30 arasında Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Sevim Tan Amfisinde dinlenebilir.

world map_DFGN_sept2016

Design Factory Global Network (DFGN) Büyüyor

ODTÜ Tasarım Fabrikasının da üyesi olduğu, üniversite ve araştırma kuruluşları bünyesinde faaliyet gösteren yenilik merkezlerini bir araya getiren Design Factory Global Network (DFGN) büyümeye devam ediyor. DFGN sunduğu ortak çalışma dili ve yöntemleri ile zaman dilimlerinden bağımsız, kültürler arası ve sınır ötesi ortak çalışma ile radikal yeniliklerin gerçekleştirilmesine olanak sağlıyor.

Dünyanın farklı ülkelerinde faaliyet gösteren 13 inovasyon merkezinin üyesi olduğu ağ beş kıtada öğrenciler için gerçek ve zorlu endüstriyel projelerin çözümü için uygulamalı eğitim; işletmeler için önde gelen akademisyenler ve diğer girişimler ile birlikte yeni fikirlerin geliştirilmesi için uygun ortam; araştırmacılar için ise endüstri partnerleriyle birlikte disiplinlerarası araştırma imkanları sağlıyor.

Üye merkezlerin temsilcileri 12-16 Aralık tarihlerinde International Design Factory Week 2016 etkinlikleri için Cenevre’de buluşup merkezler arası işbirliği planları ve projeler geliştirecek.

Kasım 2016 itibariyle DFGN üyesi inovasyon merkezleri:
-Aalto University Design Factory
-Tongji University Sino-Finnish Centre
-Swinburne University of Technology Design Factory
-Duoc Design Factory
-CERN Ideasquare
-Design Factory Korea
-Porto Design Factort
-PhilaU Nexus Design Factory
-Frisian Design Factory
-METU Design Factory
-Design Factory Javeriana
-NYC Design Factory
-RTU Design Factory


DFGN Web Sayfası: http://dfgn.org/

img_1248

ODTÜ Teknokent Girişimcilerine Tasarım Odaklı Düşünme Eğitimi Verildi

21-22 Ekim 2016 tarihlerinde ODTÜ Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren kuluçka şirketlerine tasarım odaklı düşünme eğitimi verildi.

Katılımcılar tasarım odaklı düşünmenin altı temel fazı olan anlama, gözlemleme, bakış açısı geliştirme, fikir geliştirme, model geliştirme ve test etme aşamalarını uygulamalı olarak deneyimleme şansı buldu.

Eğitimde tanımlanan problemi kullanıcılar ile yüz yüze görüşerek öğrendikleri yöntemlerle yeniden tanımlayan katılımcılar, geliştirdikleri çözümleri prototipleyerek test etti.